Evaluasi Tarikh Kelas XI [Daulah Umayah]

Evaluasi Tarikh Kelas XI
Oleh: MF-Abdullah [Peserta PPL SMA Muh. 3 Yogyakarta]

Nama  :__________________________________________
Kelas   :__________________________________________
Instruksi : Berilah tanda garis lurus (vertikal/Horizontal) pada kolom-kolom dibawah ini berdasarkan pernyataan yang tersedia !

B
A
F
G
H
J
R
O
D
E
R
I
K
R
T
A
B
D
U
L
M
A
L
I
K
K
G
F
H
Y
S
U
D
F
G
H
J
H
I
S
Y
A
M
J
J
F
L
Q
O
E
R
T
Y
U
P
U
I
O
J
J
W
M
E
X
R
T
D
A
M
A
S
K
U
S
H
F
U
T
U
H
A
T
M
K
N
U
N
M
G
V
S
L
D
S
F
G
H
H
J
S
Y
I
A
H
I
Q
U
W
E
R
M
T
Y
U
I
K
I
O
A
S
W
K
E
R
T
U
M
A
Y
A
H
T
Y
S
I
C
G
I
B
R
A
L
T
A
R
A
T
Y
A
G
Y
Z
X
C
V
W
G
H
T
H
W
U
I
N
O
P
I
R
E
N
I
A
W
U
G
R
H
H
J
T
R
W
E
R
T
Y
Y
U
N
I
I
K
G
H
H
U
S
M
O
N
A
R
K
I
R
J
R
G
R
K
S
W
F
G
Y
H
F
F
S
E
V
I
L
L
E


Pernyataan :

1.      Dinasti/Daulah yang  didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan
2.      Khalifah kelima Daulah Umayah
3.      Raja yang dikalahkan oleh Tharik bin Ziyad ketika di Andalusia
4.      Gelar Abdul Malik bin Marwan
5.      Salah satu anak Abdul Malik bin Marwan yang menjadi Khalifah
6.      Penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah melalui gerakan miiliter
7.      Upaya perluasan kekuasaan Islam
8.      Golongan yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib yang sejak semula menentang Muawiyah
9.      Sungai yang dilewati oleh tentara yang dipimpin oleh Hajjaj Ibnu Yusuf
10.  Ibu Kota pertama pada masa pemerintahan Daulah Umayah
11.  Pendiri Daulah Umayah
12.  Selat yang ditemukan oleh Tharik bin Ziyad
13.  Sisitem pemerintahan Daulah Umayah
14.  Kota yang dikuasai oleh Uqbah bin Nafi’ pada masa pemerintahan Muawiyah
15.  Salah satu kelompok oposisi pada masa Daulah Umayah
16.  Pegunungan yang dilewati ketika mengadakan perluasan ke Perancis pada masa Umar bin Abdul Azis
17.  Putra Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah sementara setelah kematian beliau, sebelum diserahkan kepada Muawiyah
18.  Salah satu kota di Spanyol yang dapat ditaklukkan pada masa Walid bin Abdul Malik
19.  Salah satu pulau yang ditaklukkan pada masa Hisyam bin Abdul Malik
20.  Bangsa Andalusia yang berhasil ditaklukkan oleh Thariq bin Ziyad

Kunci Jawaban:


A
R
O
D
E
R
I
K


A
B
D
U
L
M
A
L
I
K


U

H
I
S
Y
A
ML

O

P


M

X


D
A
M
A
S
K
U
S

F
U
T
U
H
A
T


N
V

L

S

S
Y
I
A
H
I

UMI
K


A
S

KU
M
A
Y
A
H


S
I
C
G
I
B
R
A
L
T
A
R
A


A
G
Y
W


T

W


N
O
P
I
R
E
N
I
A

U

RT
R
Y


N

IH
U

M
O
N
A
R
K
I

J
S
H


S
E
V
I
L
L
E


Pernyataan :

1.       Dinasti/Daulah yang  didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan [Umayah]
2.       Khalifah kelima Daulah Umayah [Abdul Malik]
3.       Raja yang dikalahkan oleh Tharik bin Ziyad ketika di Andalusia [Roderik]
4.       Gelar Abdul Malik bin Marwan [Abul Muluk]
5.       Salah satu anak Abdul Malik bin Marwan yang menjadi Khalifah [Hisyam]
6.       Penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah melalui gerakan miiliter [Futuhat]
7.       Upaya perluasan kekuasaan Islam [Ekspansi]
8.       Golongan yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib yang sejak semula menentang Muawiyah [Syiah]
9.       Sungai yang dilewati oleh tentara yang dipimpin oleh Hajjaj Ibnu Yusuf [Oxus]
10.   Ibu Kota pertama pada masa pemerintahan Daulah Umayah [Damaskus]
11.   Pendiri Daulah Umayah [Muawiyah]
12.   Selat yang ditemukan oleh Tharik bin Ziyad [Gibraltar]
13.   Sisitem pemerintahan Daulah Umayah [Monarki]
14.   Kota yang dikuasai oleh Uqbah bin Nafi’ pada masa pemerintahan Muawiyah [Tunis]
15.   Salah satu kelompok oposisi pada masa Daulah Umayah [Khawarij]
16.   Pegunungan yang dilewati ketika mengadakan perluasan ke Perancis pada masa Umar bin Abdul Azis [Pirenia]
17.   Putra Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah sementara setelah kematian beliau, sebelum diserahkan kepada Muawiyah [Hasan]
18.   Salah satu kota di Spanyol yang dapat ditaklukkan pada masa Walid bin Abdul Malik [Seville]
19.   Salah satu pulau yang ditaklukkan pada masa Hisyam bin Abdul Malik [Cyprus]
20.   Bangsa Andalusia yang berhasil ditaklukkan oleh Thariq bin Ziyad [Visigoth]